تاریخ های مهم

زمان برگزاری :   27 دی ماه 1402

آخرین مهلت ارسال مقاله : 22 دی ماه 1402

اعلام   نتایج   داوری  :  2 روز  پس  از  ارسال  مقاله

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس : 25 دی ماه 1402 

پژوهشگران گرامی ، شرکت کنندگان ارجمند خواهشمند است جهت تسریع در امور اجرایی دبیرخانه به تاریخ های مهم کنفرانس توجه داشته باشید.