چاپ رایگان مقالات کنگره در ژورنال های معتبر ISI، ISC پژوهشی و تخصصی:

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت کنندگان گرامی، دبیرخانه علمی شرایطی را مهیا نموده است تا تمامی مقالات برگزیده بدون نیاز به داوری مجدد و فقط با استناد به اعتبار پذیرفته شدن آنها توسط کمیته علمی  در یکی از چندین ژورنال معتبر ISI ، ISC  ، scopusپژوهشی و  تخصصی معتبر پشتیبان به صورت رایگان و با هزینه دبیرخانه اکسپت و منتشر گردند. 

علاوه بر این تمام مقالات کنگره در کتاب چکیده مقالات کنگره، مجموعه مقالات کامل کنگره، کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران ،پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سایت مرجع دانش (سیویلیکا) و سایر پایگاه های معتبر درج و نمایه خواهند شد که این نشان از اعتبار این رویداد علمی می باشد.