اطلاعیه مهم- تمدید زمان برگزاری و مهلت ارسال مقالات

تاریخ ثبت: 1402/09/25

 به اطلاع شرکت کنندگان و مخاطبان ارجمند میرساند، نظر به درخواست های مکرر پژوهشگران جهت ارسال مقاله ، با تصمیم شورای سیاست گذاری زمان برگزاری به تاریخ 27 دی ماه1402  و مهلت ارسال مقاله تا تاریخ  22 دی ماه 1402 تمدید گردید.

پژوهشگران می توانند مطابق با فرمت نگارش مقالات نسب به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمایند